Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL si site-ul www.dillymart.net.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica societății SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.


1. Societatea SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL deţine site-ul www.dillymart.net unde se stochează baza de date cu informaţii puse la dispoziţie de clienţi în procesul de:

 • achizitie de produse si servicii, caz in care am fost nevoiti sa inseram in factura datele clientilor (nume, prenume, adresa);
 • livrare produse, caz in care am fost nevoiti sa introducem datele clientilor pentru firma de curierat (nume, prenume, adresa, telefon);
 • transmitere prin email sau introducere manuala in campul "CONTACT" din site-ul www.dillymart.net, pentru a primi o oferta de pret de la societatea noastra sau pentru transmiterea unui mesaj (nume, prenume, email, telefon);
 • transmitere a datelor care au fost introduse de catre client pentru abonare la newsletter-ul website-ului www.dillymart.net.

SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL deține si stocheaza datele personale si ale clienților care au achizitionat produse si servicii direct din magazinele proprii, showroom sau de la agentii de vanzari din teren.


2. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal avute în vedere, reprezintă orice informaţii referitoare la clientul societatii SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL, ca de exemplu: nume, prenume, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Este posibil să fie obligatoriu pentru dvs. să ne furnizați datele dvs. personale, pentru a ne permite să ne gestionăm relațiile comerciale, să ne menținem relația cu dvs, să va furnizăm/livram produsele sau serviciile noastre sau pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale și de reglementare. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, s-ar putea să nu reușim să ne menținem relația cu dvs. sau să va furnizăm/livram produsele sau serviciile noastre.


3. Securitatea datelor

SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL împreună cu partenerii contractuali si administratorii site-ului www.dillymart.net utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.


4. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL, este în legătură cu:

 • facturarea produselor si a serviciilor;
 • expedierea produselor;
 • activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;
 • comunicarea, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi sau potenţiali clienţi, a unor oferte comerciale de vânzare produse;
 • servicii de comunicaţii electronice;
 • comunicarea de informaţii privind concursurile sau campaniile organizate de SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL;
 • realizarea de campanii/sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor raportat la prestarea serviciilor de către SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajaţii SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL, dar şi de companii terţe, specializate în colectarea de feedback de la clienţi;
 • distribuirea de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale.


5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL sau alte companii cu care SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL lucreaza in scopuri de marketing.

De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de către alte societăţi cu care SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL a încheiat contracte de prestări servicii pentru:

 • administrarea din punct de vedere tehnic a website-ului www.dillymart.net;
 • pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare cu clienţii pe reţelele de socializare, campanii/sondaje pentru măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL;
 • prestarea de servicii se asistenţă tehnică;
 • oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL unde beneficiarii sunt clienţi persoane fizice.

Datele înregistrate sunt utilizate de către societatea noastră şi partenerii contractuali ai SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În acest sens, SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.


6. Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la Scopul colectării datelor (pct. 4).


7. Drepturile clientului SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL/utilizatorului site-ului www.dillymart.net în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL în acord cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cat si in conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL, utilizatorul website-ul www.dillymart.net beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicitate ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL, utilizatorul www.dillymart.net poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail info@inastraglobalservices.com. De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

Refuzul clientului/utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.

Mai multe informatii gasiti aici.

Multumim.